ยุโรป

สาธารณรัฐลิทัวเนีย (Lithuania)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4015 view

รายละเอียดภาพรวม

ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเลเซอร์ มีความเร็วอินเตอร์เน็ตอันดับต้นของโลกแรงงานมีฝีมือ ค่าจ้างแรงงานต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก EU อื่น ๆ
มีท่าเรือไคลเปดา (Klaipeda Port) เป็นเส้นทางเชื่อมกับท่าเรือของประเทศยุโรปอื่น ๆ รวมทั้งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษไคลเปดา (Klaipeda Free Economic Zone) ซึ่งมีบริษัทไทยเข้าไปลงทุน
เป็นสมาชิก EU ASEM และองค์กรในยุโรปสำคัญ ๆ เช่น NATO OSCE
ความสัมพันธ์ไทยกับลิทัวเนียเป็นไปอย่างราบรื่นและมีพลวัตที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติก ล่าสุด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลิทัวเนียอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีลิทัวเนีย ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2559

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

65,300 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

3 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Vilniaus

ภาษาราชการ

ลิทูเนียน

ศาสนา

คริสต์, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นางสาวดาเลีย กรีบาวสเคท (Miss Dalia Grybauskaite)

นายกรัฐมนตรี

นายอัลเกดัส บัทเกเวเชียส (Mr. Algirdas Butkevičius)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ลินัส ลิงเกเวเชียส (Linas Linkevičius)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

53.25 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

19,089.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.7 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ไม้ อำพัน เชื้อเพลิงหุงต้ม

อุตสาหกรรมหลัก

การผลิตอาหาร ยา ไม้ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เครื่องจักรทางการเกษตร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เอสโตเนีย เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ ลัตเวีย เยอรมนี รัสเซีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ โลหะ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เนเธอร์แลนด์ ลัตเวีย โปแลนด์ เยอรมนี รัสเซีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

53.98 ล้าน USD ไทยส่งออก 35.81 ล้าน USD นำเข้า 18.17 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 17.64 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

10 อันดับแรก ได้แก่ (1) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (2) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป (๓) เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน (4) ถ่านหิน (5) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (6) เสื้อผ้าสำเร็จรูป (7) เคมีภัณฑ์ (8) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (9) ลวดและสายเคเบิล (10) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

สินค้าส่งออก

10 อันดับแรก ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ ยางพารา รถยนต์และอุปกรณ์ ข้าว เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 6.73 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐลิทัวเนียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 10,750 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 0 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐลิทัวเนีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐลิทัวเนีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Vilniaus)

หน่วยงานของสาธารณรัฐลิทัวเนียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)