ยุโรป

ราชรัฐโมนาโก (Monaco)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8984 view

รายละเอียดภาพรวม

มีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากนครรัฐวาติกัน) แต่เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก (16,620 คน/ ตร.กม.)
ไม่มีการจัดเก็บภาษีรายได้ (income tax) และภาษีมรดก แต่มีการจัดเก็บภาษีด้านอื่นเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ
มีศักยภาพด้านธุรกิจการเงิน การธนาคาร และการโรงแรม มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว สถานกาสิโน การแข่งรถ Formula One Grand Prix
โมนาโกและฝรั่งเศสได้ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีอารักขาในปี 2461 กำหนดภารกิจของฝรั่งเศสในการป้องกันเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน ของโมนาโก ต่อมาในปี 2545 ได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาดังกล่าว และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2548 ทำให้โมนาโกสามารถคงความเป็นรัฐเอกราช ไม่ต้องอยู่ภายใต้การเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศสอีกต่อไป

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

2 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

38,680 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Monaco

ภาษาราชการ

ฝรั่งเศส

ศาสนา

คริสต์

พระประมุข

เจ้าชายอัลแบร์ที่สอง (Albert II )

นายกรัฐมนตรี

นายแซร์ฌ แตล (Mr. Serge Telle)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

จีล โตเนลิ (Gilles Tonelli)

วันชาติ

19 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

6.40 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

166,726.1 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ -3.5 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ไม่ปรากฏข้อมูล

อุตสาหกรรมหลัก

ก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ อาหาร พลาสติก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ใช่โลหะ ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้า

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สวิตเซอร์แลนด์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สวิตเซอร์แลนด์ มาดากัสการ์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

3.13 ล้าน USD ไทยส่งออก 1.73 ล้าน USD นำเข้า 1.40 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.33 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินค้าทุนอื่นๆ เคมีภัณฑ์ เครื่องประดับอัญมณี ด้ายและเส้นใย พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

สินค้าส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องนุ่มห่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติก กระดาษและผลิตภัณฑ์ ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ หนังสือและสิ่งพิมพ์ ส่วนประกอบที่ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชรัฐโมนาโกเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 837 คน (ข้อมูลปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปราชรัฐโมนาโกจำนวน 26 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในราชรัฐโมนาโก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชรัฐโมนาโก

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Monte Carlo)

หน่วยงานของราชรัฐโมนาโกในไทย

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)