เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย (Mauritania)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4869 view

รายละเอียดภาพรวม

เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและยากจนที่สุดประเทศหนึ่ง
สำรวจพบน้ำมันสำรองนอกชายฝั่ง ทุ่ง Chinguetti เริ่มผลิตน้ำมันตั้งแต่เดือน ก.พ. 2549 (2006) คาดว่าจะผลิตได้ถึง 70,000 บาร์เรลต่อวัน
ถูกโดดเดี่ยวทางการทูตและความช่วยเหลือต่างๆ จากประเทศตะวันตกและองค์กรต่างๆ หลังการรัฐประหารเมื่อ ส.ค. 2551
หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 18 ก.ค. 2552 และมีการรับรองผลการเลือกตั้งจากองค์กรต่างๆ แล้ว ฝรั่งเศสและประเทศตะวันตกหลายประเทศเริ่มติดต่อกับมอริเตเนียอีกครั้ง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

4 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Nouakchott

ภาษาราชการ

-

ศาสนา

อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

28 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

5.37 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

1,218.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.6 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 MRO = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.1 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่เหล็ก ยิปซั่ม ทองแดง ฟอสเฟต เพชร ทองคำ น้ำมัน ปลา

อุตสาหกรรมหลัก

การแปรรูปปลา การผลิตน้ำมัน การทำเหมืองแร่เหล็ก ทองคำ ทองแดง และยิปซั่ม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

แร่เหล็ก ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา ทองคำ ทองแดง และน้ำมัน

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สินค้าที่ใช้เป็นทุน อาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส จีน เนเธอร์แลนด์ สเปน เบลเยียม สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

17.31 ล้าน USD ไทยส่งออก 17.05 ล้าน USD นำเข้า 0.26 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 16.79 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป

สินค้าส่งออก

ข้าว ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องดื่ม

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 99 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 17 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

หน่วยงานของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Doha)