เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐมาลาวี (Malawi)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4470 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ล้อมรอบด้วยแซมเบีย แทนซาเนีย และโมซัมบิก
เป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด เป็นผู้รับเงินบริจาคจากต่างประเทศอันดับต้น ๆ ของโลก และมีอัตราผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS สูง
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศขึ้นอยู่กับการเกษตร

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

118,484 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

19 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Lilongwe

ภาษาราชการ

อังกฤษ Chichewa

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายอาร์เธอ ปีเตอร์ มูทาริกา (Mr. Arthur Peter Mutharika)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ดอกเตอร์เอมมานูเอล ฟาบียาโน (Dr. Emmanuel Fabiano)

วันชาติ

6 กรกฎาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

1 มิถุนายน 2530 (ค.ศ. 1987)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

7.67 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

411.6 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 4.37 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 MWK = 4.04 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 9.37 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่หินปูน พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก พลังงานน้ำ ยูเรเนียม ถ่านหิน บ็อกไซต์

อุตสาหกรรมหลัก

ยาสูบ ชา น้ำตาล ผลิตภัณฑ์จากไม้ ซีเมนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ยาสูบ ชา น้ำตาลทรายดิบ ถั่วชนิดต่าง ๆ ถั่วเมล็ดแห้ง

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี รัสเซีย สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ยา สบู่ เซรุ่มและวัคซีน อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายเสียง ข้าวสาลี

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

แอฟริกาใต้ จีน อินเดีย แซมเบีย แทนซาเนีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

6.99 ล้าน USD ไทยส่งออก 6.87 ล้าน USD นำเข้า 0.12 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 6.75 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธุ์ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องนุ่งห่ม รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐมาลาวีเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 282 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 12 จากปี 2561)

คนไทยในสาธารณรัฐมาลาวี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐมาลาวี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐมาลาวีในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)