อเมริกาและแปซิฟิก

สาธารณรัฐนิการากัว (Nicaragua)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 19822 view

รายละเอียดภาพรวม

มีพื้นที่มากที่สุดในอเมริกากลาง แต่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด และมีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำที่สุดในภูมิภาค
รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้อันดับสาม
สถาปนาความสัมพันธ์กับไต้หวัน
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยังขึ้นอยู่กับเงินที่ชาวนิการากัวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศส่งกลับประเทศ (remittance)
เป็นคู่ค้าอันดับที่ 14 ของไทยในลาตินอเมริกา
ออกแถลงการณ์ประณามเรื่อง คสช.

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

120,254 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

6 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Managua

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ประธานาธิบดี

(H.E. Mr. Daniel Ortega Saavedra)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

(H.E. Mr. Denis Moncada)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

24 พฤศจิกายน 2518 (ค.ศ. 1975)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

13.12 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

2,028.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ -3.8 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 NIO = 0.98 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทองคำ เงิน ทองแดง ทังสเตน ตะกั่ว สังกะสี ไม้ ปลา

อุตสาหกรรมหลัก

อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม รองเท้า ไม้เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร โลหะ ปิโตรเลียม ลวดนำไฟฟ้า เหมืองแร่

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

กาแฟ เนื้อ น้ำตาล กุ้ง ยาสูบ ถั่ว ซิการ์ ทองคำ สิ่งทอ ลวด รถยนต์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เวเนซุเอลา แคนาดา

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องจักรและส่วนประกอบ วัตถุดิบ ปิโตรเลียม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เวเนซุเอลา เม็กซิโก จีน กัวเตมาลา คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

29.05 ล้าน USD ไทยส่งออก 20.38 ล้าน USD นำเข้า 8.67 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 11.71 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

1) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตพันธ์ 2) เนื้อสัตว์สำหรับบริโภค 3) เสื้อผ้าสำเร็จรูป 4) ผลิตพันธ์ทำจากยาง 5) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

1) รถยนต์ และอุปกรณ์ 2) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 3) ผ้าผืน 4) เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วน 5) ผลิตภัณฑ์ยาง

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐนิการากัวเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 158 คน (ข้อมูลปี 2560) (ลดลงร้อยละ 57 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐนิการากัว

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐนิการากัว

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐนิการากัวในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Tokyo)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Bangkok Metropolis)