เอเชียตะวันออก

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 12035 view

รายละเอียดภาพรวม

ยึดมั่นในค่านิยมและความเชื่อมั่นในประชาธิปไตย เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน
เลือกตั้งประธานาธิบดีและเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๙ นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต จากพรรค PDP-Laban ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี (รับตำแหน่ง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙) และจะหมดวาระในเดือน มิ.ย. ๒๕๖๕
มีศักยภาพเป็นแหล่งลงทุนด้านพลังงาน และตลาดส่งออกสินค้าของไทย แม้จะมีปัญหา การทุจริต/ความมั่นคงทางอาหาร แต่ก็มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลำดับต้น ๆ ของเอเชีย
ประสบปัญหาความไม่สงบในมินดาเนามานานกว่า ๒๐ ปี และตั้งแต่วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๐ กลุ่มก่อการร้ายเมาเตซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอเอสก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในเมือง มาราวีบนเกาะมินดาเนา กองทัพฟิลิปปินส์สามารถเข้าควบคุมและคลี่คลายสถานการณ์ได้ เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐ และประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยังคงประกาศการบังคับใช้กฎอัยการศึก ในพื้นที่จนถึงปลายปี ๒๕๖๑

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

298,170 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

107 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Metropolitan Manila

ภาษาราชการ

ฟิลิปปินส์ อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม

ประธานาธิบดี

นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต (Mr. Rodrigo Roa Duterte)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อาลัน ปีเตอร์ เอส. คาเยตาโน (Alan Peter S. Cayetano)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

330.91 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

3,102.7 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 6.2 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 PHP = 0.60 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 5.2 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

นิเกิล ทองแดง ทองคำ โครเมียม ป่าไม้ ทรัพยากรประมง

อุตสาหกรรมหลัก

เสื้อผ้า ยา เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอาหารแปรรูป ภาคบริการ (Business Process Outsourcing)

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ไม้ เซมิคอนดักเตอร์ สินแร่ อุปกรณ์การแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลไม้ น้ำมันมะพร้าว

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ ไทย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ เม็ดพลาสติก เหล็ก อาหารสัตว์ ข้าวสาลี ข้าว

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

11,341.52 ล้าน USD ไทยส่งออก 7,897.67 ล้าน USD นำเข้า 3,443.85 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 4,453.82 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่น ๆ ลวดและสายเคเบิล ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องจักรกลและอะไหล่

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า น้ำมันสำเร็จรูป เม็ดพลาสติก เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิวเคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 15.63 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 204.46 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 432,053 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จำนวน 35,814 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 27 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สถานเอกอัครราชทูต (Metropolitan Manila)

หน่วยงานของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chiang Mai)