เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

รัฐกาตาร์ (Qatar)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 46382 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศเล็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงเป็นลำดับต้นของโลก และสูงที่สุดในกลุ่มประเทศ GCC
มีแหล่งก๊าซธรรมชาติใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากรัสเซียและอิหร่าน
มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเมืองระหว่างประเทศ
ถูกตัด/ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตจากซาอุดีฯ บาห์เรน ยูเออี และอียิปต์ รวมถึงประเทศมุสลิม/อิสลามอื่น ๆ รวม 10 ประเทศ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

11 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

3 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Doha

ภาษาราชการ

อาหรับ อังกฤษ

ศาสนา

อิสลาม

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

18 ธันวาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

7 สิงหาคม 2523 (ค.ศ. 1980)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

192.01 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

69,026.5 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 1.4 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 QAR = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ทรัพยากรประมง

อุตสาหกรรมหลัก

การผลิตและกลั่นน้ำมัน LNG ปุ๋ย เหล็ก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมัน ก๊าซ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร รถยนต์ โลหะ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

3,911.40 ล้าน USD ไทยส่งออก 379.12 ล้าน USD นำเข้า 3,532.28 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 3,153.16 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป สินค้าทุนอื่น ๆ สัตว์สำหรับทำพันธุ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เหล็กและเหล็กกล้า เม็ดพลาสติก อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 4.32 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

ไม่มีข้อมูล

คนไทยในรัฐกาตาร์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในรัฐกาตาร์

สถานเอกอัครราชทูต (Doha)

หน่วยงานของรัฐกาตาร์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)