ยุโรป

สหพันธรัฐรัสเซีย (Russia)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 12772 view

รายละเอียดภาพรวม

มีทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นอันดับ 6 ของโลก รองจากจีน ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ ซาอุดีอาระเบีย และไต้หวัน
มีก๊าซธรรมชาติสำรองมากที่สุด โดยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก และมีน้ำมันดิบสำรองมากเป็นอันดับ 8 โดยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสาม และเป็นผู้ส่งออกน้ำมันอันดับสอง ในปี 2558
ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มประเทศ BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) เพื่อคานอำนาจกับสหรัฐฯ
เข้าเป็นสมาชิก APEC เมื่อ พ.ย. 2541 /ACD เมื่อ เม.ย. 2548 / สมาชิก ASEM ในกลุ่ม Third Temporary Category เมื่อ 4 ต.ค. 2553 / เข้าเป็นสมาชิก WTO อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2555 โดยเป็นสมาชิกอันดับที่ 156

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

17 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

144 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Moscow City

ภาษาราชการ

รัสเซีย

ศาสนา

อิสลาม, อื่น ๆ

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1,657.55 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

11,288.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.3 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 RUB = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.9 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ ขนสัตว์ สินแร่

อุตสาหกรรมหลัก

ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก เคมีภัณฑ์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไม้ เหล็ก เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี ญี่ปุ่น อิตาลี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ จีน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องมือ เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค ยา เนื้อสัตว์ น้ำตาล สินค้าโลหะกึ่งสำเร็จรูป

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เกาหลีใต้ อิตาลี เบลารุส ญี่ปุ่น จีน ยูเครน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

3,554.98 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,160.38 ล้าน USD นำเข้า 2,394.60 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 1,234.22 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

น้ำมันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สินแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ อาวุธยุทธภัณฑ์

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 47.50 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหพันธรัฐรัสเซียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,472,765 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียจำนวน 71,095 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 115 จากปี 2560)

คนไทยในสหพันธรัฐรัสเซีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหพันธรัฐรัสเซีย

สถานเอกอัครราชทูต (Moscow City)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Saint Petersburg)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Vladivostok)

หน่วยงานของสหพันธรัฐรัสเซียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Phuket)
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Chon Buri)