เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สาธารณรัฐรวันดา (Rwanda)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2625 view

รายละเอียดภาพรวม

ประธานาธิบดีพอล คากาเม มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพ เสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศ โดยนายคากาเมรับตำแหน่ง ปธน. เมื่อปี 2543 ครบวาระดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 ในปี 2560 และได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สามารถลงรับเลือกตั้ง ปธน. ในครั้งต่อไปได้ ส่งผลให้นายคากาเมชนะการเลือกตั้ง ปธน. เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และดำรงตำแหน่ง ปธน. เป็นสมัยที่ 3 (วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี) และลงสมัครรับเลือกตั้งต่อไปได้อีก 2 สมัย
ได้รับการขนานนามว่าเป็น Land of a Thousand Hills ซึ่งสะท้อนถึงภูมิประเทศที่สวยงาม
นาย Bernard Makuza อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐรวันดาเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2553 เพื่อแสวงหาลู่ทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐรวันดา
จากการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ประจำปี 2561 ของธนาคารโลก พบว่า สาธารณรัฐรวันดาได้ลำดับต้น ๆ ของกลุ่มประเทศแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa) (อันดับที่ 41 ของโลก) ที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจมากที่สุด และมีอัตราการทุจริตคอร์รัปชั่นต่ำเป็นอันดับที่ 3 ในภูมิภาค Sub-Saharan Africa (อันดับที่ 50 ของโลก) จากการสำรวจโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

26,338 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

13 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Umujyi wa Kigali

ภาษาราชการ

อังกฤษ ฝรั่งเศส Kinyarwanda

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายพอล คากาเม (Mr. Paul Kagame)

นายกรัฐมนตรี

นายอานัสตาส มูเรเคซี (Mr. Anastase Murekezi)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

หลุยส์ มูชิคีวาโบ (Louise Mushikiwabo)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

30 ตุลาคม 2530 (ค.ศ. 1987)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

10.12 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

801.7 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 9.41 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 RWF = 0.036 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.35 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทอง แร่ดีบุก แร่ทังสเตน ก๊าซมีเทน พลังงานน้ำ พื้นที่เพาะปลูก

อุตสาหกรรมหลัก

ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ธุรกิจผลิตเครื่องดื่มขนาดเล็ก สบู่ เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า สินค้าพลาสติก สิ่งทอ บุหรี่

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

กาแฟ ชา สินแร่ (Niobium, Tantalum, Vanadium, Tin and Zirconium) แร่ดีบุก แร่ทังสเตน

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน จีน เคนยา มาเลเซีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม ยา อุปกรณ์งานถ่ายภาพยนตร์ น้ำตาลทรายดิบ ข้าวสาลี

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ยูกันดา เคนยา จีน อินเดีย เกาหลีใต้

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

47.20 ล้าน USD ไทยส่งออก 4.57 ล้าน USD นำเข้า 42.63 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 38.06 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ กาแฟ ชา เครื่องเทศ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐรวันดาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 162 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐรวันดา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐรวันดา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐรวันดาในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Tokyo)