เอเชียตะวันออก

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8579 view

รายละเอียดภาพรวม

มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง ทำให้มีความต่อเนื่องของนโยบาย รัฐบาลมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นผู้นำด้าน e-government
มีนโยบายการทูตเชิงรุก เป็นผู้นำของอาเซียนประเทศหนึ่ง
เป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้านธุรกิจการค้าและบริการ โทรคมนาคม การเงิน และมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน และเคมีภัณฑ์
มีระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับไทยทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ มีระบบการศึกษาและการแพทย์ที่ดีระดับแนวหน้าของเอเชีย มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สูง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

710 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

6 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

อังกฤษ จีน

ศาสนา

คริสต์, พุทธ, ไม่ระบุ, อิสลาม, ฮินดู

ประธานาธิบดี

นายฮะลีมะห์ ยาคอบ (Mr. Halimah Yacob)

นายกรัฐมนตรี

นายลี เซียน ลุง (Mr. Lee Hsien Loong)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วิเวียน บาลากริชนัน (Vivian Balakrishnan)

วันชาติ

9 สิงหาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

364.16 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

64,581.9 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 3.1 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 SGD = 24.06 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.4 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมหลัก

การผลิต การก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง และโทรคมนาคม การเงินและการธนาคาร และการบริการอื่น ๆ

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือคอมพิวเตอร์ เชื้อเพลิงต่าง ๆ รวมถึงน้ำมัน อัญมณี เคมีภัณฑ์ พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติก

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ อินเดีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

จีน มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย ไทย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

17,112.05 ล้าน USD ไทยส่งออก 9,416.34 ล้าน USD นำเข้า 7,695.71 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1,720.63 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องเพชรพลอย อัญมณีเงินแท่งและทองคำ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ

สินค้าส่งออก

น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาป ภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 1737.62 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 3704.93 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,066,219 คน (ข้อมูลปี 2561) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2560) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสาธารณรัฐสิงคโปร์จำนวน 530,868 คน (ข้อมูลปี 2561) (ลดลงร้อยละ 0 จากปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐสิงคโปร์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐสิงคโปร์

สถานเอกอัครราชทูต (Central)

หน่วยงานของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)