ยุโรป

สาธารณรัฐซานมารีโน (San Marino)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3131 view

รายละเอียดภาพรวม

เป็นประเทศในยุโรปใต้ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอเพนไนน์ (Apennines) ล้อมรอบโดยสาธารณรัฐอิตาลี ขนาดเล็กเป็นอันดับ 3 ของยุโรป รองจากนครรัฐวาติกัน และราชรัฐโมนาโก
เป็นสาธารณรัฐอธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
รายได้หลักของประเทศมาจากการท่องเที่ยว

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

61 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

33,780 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

San Marino

ภาษาราชการ

อิตาเลียน

ศาสนา

คริสต์

พระประมุข

(Stefano Palmieri)

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ปาสเควล วาเลนตินี (Pasquale Valentini)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

1.63 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

48,494.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

-

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ทรัพยากรธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

การท่องเที่ยว การธนาคาร และอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

เครื่องซักผ้าและเครื่องบรรจุ เครื่องจักรงานไม้ ยารักษาโรค ผ้าฝ้ายทอ เครื่องประดับ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฝรั่งเศส บราซิล เยอรมนี ออสเตรีย โรมาเนีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค รถยนต์ อลูมิเนียม รองเท้า เหล็กเคลือบ ปิโตรเลียม

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.10 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.06 ล้าน USD นำเข้า 0.04 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.02 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยน สินค้าทุนอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก สิ่งพิมพ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

สินค้าส่งออก

อัญมณีและเครื่องประดับ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์พลาสติก

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐซานมารีโนเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 222 คน (ข้อมูลปี 2560)

คนไทยในสาธารณรัฐซานมารีโน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐซานมารีโน

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสาธารณรัฐซานมารีโนในไทย

สถานเอกอัครราชทูต