เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ (Swaziland)

รายละเอียดภาพรวม

ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีกษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ อำนาจการปกครองอยู่ภายใต้พระราชอำนาจของกษัตริย์ และมีนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยกษัตรย์
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเอสวาตินีเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี 2540 และ 2549
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเยือนราชอาณาจักรเอสวาตินี ในปี 2537
เป็นประเทศขนาดเล็ก ล้อมรอบด้วยประเทศโมซัมบิก และประเทศแอฟริกาใต้ ไม่มีทางออกสู่ทะเล ระบบเศรษฐกิจจึงผูกกับแอฟริกาใต้อย่างมาก
ประสบปัญหา HIV/AIDS รุนแรง
มีประเพณีประจำปีที่สำคัญ คือ พระราชพิธี Umhlanga (Reed Dance) ซึ่งประกอบด้วยการถวายต้นกกเพื่อเป็นกำแพงพระราชวัง การเต้นระบำ และงานเลี้ยง

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

17,364 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

1 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

อังกฤษ

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

พระประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตี ที่ 3 (King Mswati III )

นายกรัฐมนตรี

(Mr. Ambrose Mandvulo Dlamini)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

6 กันยายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

4.41 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

3,837.0 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 2.01 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 SZL = บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 4.82 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

แร่ใยหิน ถ่านหิน ดิน พลังงานน้ำ ป่าไม้ เพชร ทอง เหมืองหิน แป้งโรยตัว

อุตสาหกรรมหลัก

ถ่านหิน เยื่อไม้ น้ำตาล เครื่องดื่ม สิ่งทอ เสื้อผ้า

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ส่วนผสมของสารแต่งกลิ่น เคมีภัณฑ์ อ้อย เสื้อผ้าสตรี ไม้แปรรูป

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

แอฟริกาใต้ เคนยา ไนจีเรีย โมซัมบิก แทนซาเนีย

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม ยานยนต์ ยา สินค้าโภคภัณฑ์ รถบรรทุก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

แอฟริกาใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

8.81 ล้าน USD ไทยส่งออก 1.57 ล้าน USD นำเข้า 7.24 ล้าน USD จึงเสียเปรียบดุลการค้า 5.67 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้าส่งออก

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้านำเข้า

เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 182 คน (ข้อมูลปี 2562) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2561)

คนไทยในราชอาณาจักรสวาซิแลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรสวาซิแลนด์

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 04/03/2020