เอเชียตะวันออก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (East Timor)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13396 view

รายละเอียดภาพรวม

มุ่งเน้นการดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนชาวติมอร์
สามารถเป็นพันธมิตรกับไทยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศและเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนาคต และมีความประสงค์เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
เป็นแหล่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และการทำประมง
มีศักยภาพในการเป็นแหล่งส่งออกสินค้าของไทย เนื่องจากติมอร์ฯ ได้รับสิทธิพิเศษยกเว้น ภาษีนำเข้าสู่ตลาดออสเตรเลีย สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

14,609 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

1 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Dili

ภาษาราชการ

โปรตุเกส

ศาสนา

คริสต์, อิสลาม

ประธานาธิบดี

ด็อกเตอร์ฟรังซิชกู กูแตรึช ลู โอลู (Dr. Francisco Guterres Lú Olo)

นายกรัฐมนตรี

นายตาอูร์ มาตัง รูวัก (Mr. Taur Matan Ruak)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ดีโยนีซียู บาโบ โซวารึช (Dionísio Babo Soares)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

2.58 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

2,035.5 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 2.8 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน สัตว์น้ำ สิ่งทอ

อุตสาหกรรมหลัก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

กาแฟ แคนเดิลนัท อลูมิเนียม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เบลเยียม ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น โปรตุเกส แคนาดา เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย จีน/ไต้หวัน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์และชิ้นส่วน เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า ธัญพืช เครื่องดื่ม สิ่งทอ เหล็กกล้า พลาสติก กระดาษ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง เวียดนาม มาเลเซีย ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย ไทย บราซิล

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

33.38 ล้าน USD ไทยส่งออก 33.22 ล้าน USD นำเข้า 0.16 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 33.06 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

สินค้าส่งออก

ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและ ผลิตภัณฑ์ ธัญพืช

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 40 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

สถานเอกอัครราชทูต (Dili)

หน่วยงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Bangkok Metropolis)