เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย (Tanzania)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6243 view

รายละเอียดภาพรวม

ประเทศ Tanganyika และหมู่เกาะ Zanzibar ได้รวมประเทศเป็นสหสาธารณรัฐแทนซาเนียในปี 2507
มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญทั้งในด้านพลังงาน อาทิ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนเป็นแหล่งอัญมณีและแร่รัตนชาติ (มีแร่แทนซาไนท์ ซึ่งมีเฉพาะที่เป็นสหสาธารณรัฐแทนซาเนียเท่านั้น) และเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองสูง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จฯ เยี่ยมชมโครงการช่วยเหลือผู้อพยพตามคำเชิญของ UNHCR เมื่อเดือน มี.ค. 2546
อดีต นรม. ยิ่งลักษณ์ฯ เดินทางเยือนสหสาธารณรัฐแทนซาเนียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2556

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

883,749 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

58 ล้านคน (ไทย 0 คน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

เมืองหลวง

Dodoma

ภาษาราชการ

อังกฤษ สวาฮิลี

ศาสนา

, คริสต์, อิสลาม, อื่น ๆ

ประธานาธิบดี

นายจอห์น ปอมเบ โจเซฟ มากูฟูลี (Mr. John Pombe Joseph Magufuli)

นายกรัฐมนตรี

นายคัสซิม มาจาลิวา (Mr. Kassim Majaliwa)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ออกัสติน ฟีลีป มาฮีกา (Augustine Philip Mahiga)

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

30 ธันวาคม 2523 (ค.ศ. 1980)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

63.18 ล้าน USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Per Capital

1,122.1 USD (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

GDP Growth

ร้อยละ 5.79 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

สกุลเงิน

1 TZS = 1.28 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 3.46 (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2562)

ทรัพยากรที่สำคัญ

พลังงานน้ำ ดีบุก ฟอสเฟต แร่เหล็ก ถ่านหิน อัญมณี ทอง ทองแดง ก๊าซธรรมชาติ นิกเกิล

อุตสาหกรรมหลัก

แปรรูปสินค้าเกษตร (น้ำตาล เบียร์ บุหรี่ สายป่านจากพืช) เหมือง (เพชร ทองคำ ทองแดง เหล็ก) ถ่านหิน เกลือ โซดาไฟ ซีเมนต์ กลั่นน้ำมัน รองเท้า เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ ปุ๋ย

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ทอง มะพร้าว ถั่วบราซิล เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ยาสูบ กาแฟ เนื้อปลาแล่

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย แอฟริกาใต้ เวียดนาม จีน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันปิโตรเลียม ยา น้ำมันปาล์ม ข้าวสาลี ยานยนต์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

149.30 ล้าน USD ไทยส่งออก 118.46 ล้าน USD นำเข้า 30.84 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 87.62 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2562)

สินค้านำเข้า

สินแร่โลหะ ด้ายและเส้นใย เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

สินค้าส่งออก

น้ำตาลทราย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ข้าว เครื่องนุ่งห่ม (ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์)

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากสหสาธารณรัฐแทนซาเนียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 2,234 คน (ข้อมูลปี 2562) (ลดลงร้อยละ 14 จากปี 2560)

คนไทยในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของสหสาธารณรัฐแทนซาเนียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Kuala Lumpur)