ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ไทยย้ำความสำคัญของการยกระดับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมตามแนวชายแดนไทย - เมียนมาในเวทีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ไทยย้ำความสำคัญของการยกระดับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมตามแนวชายแดนไทย - เมียนมาในเวทีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ เครือรัฐออสเตรเลีย ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน - ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมบริษัทโตโยต้าออสเตรเลียและเยี่ยมช้างไทยที่สวนสัตว์นครเมลเบิร์น

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๑๐

ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

4 มี.ค. 2567

การจัด BIMSTEC Media Focus Group ครั้งที่ ๑ ในโอกาสเลขาธิการ BIMSTEC คนใหม่เดินทางเยือนประเทศไทย

4 มี.ค. 2567

ไทยย้ำความสำคัญของการยกระดับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมตามแนวชายแดนไทย - เมียนมาในเวทีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

2 มี.ค. 2567

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๑๐

2 มี.ค. 2567

การเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

1 มี.ค. 2567

ผู้้ช่วยรัฐมนตรีฯ พบหารือผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติจากประเทศต่าง ๆ เพื่อรณรงค์หาเสียงกรณีไทยสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

1 มี.ค. 2567

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับเลขาธิการบิมสเทคเนื่องในโอกาสเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด