ข่าวเด่นดูทั้งหมด
แถลงการณ์แสดงความยินดีที่ตัวประกันคนไทยได้รับการปล่อยตัวชุดที่ ๔ และ ๕

แถลงการณ์แสดงความยินดีที่ตัวประกันคนไทยได้รับการปล่อยตัวชุดที่ ๔ และ ๕

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์และฝ่ายส่งเสริมการลงทุนในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกประจำปี ๒๕๖๖

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี OSCE ครั้งที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ กรุงสกอเปีย นอร์ทมาซิโดเนีย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกับเลขาธิการบริหารเอสแคปหารือแนวทางเร่งรัด SDGs และขยายความร่วมมือในอนาคต

ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

30 พ.ย. 2566

แถลงการณ์แสดงความยินดีที่ตัวประกันคนไทยได้รับการปล่อยตัวชุดที่ ๔ และ ๕

29 พ.ย. 2566

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ่ ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์และฝ่ายส่งเสริมการลงทุนในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกประจำปี ๒๕๖๖

29 พ.ย. 2566

การประชุม Asia-Pacific Directors General (APDG) Forum for the South-South and Triangular Cooperation ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาติ กรุงเทพฯ

29 พ.ย. 2566

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี OSCE ครั้งที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ กรุงสกอเปีย นอร์ทมาซิโดเนีย

28 พ.ย. 2566

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยจากทั่วโลกศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ (บางเขน)

28 พ.ย. 2566

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกับเลขาธิการบริหารเอสแคปหารือแนวทางเร่งรัด SDGs และขยายความร่วมมือในอนาคต
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด