ข่าวเด่นดูทั้งหมด
แถลงการณ์ต่อเหตุการณ์การโจมตีพื้นที่พักพิงในเขตราฟาห์

แถลงการณ์ต่อเหตุการณ์การโจมตีพื้นที่พักพิงในเขตราฟาห์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามในสมุดไว้อาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และการเสียชีวิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่กรุงโตเกียว

ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

28 พ.ค. 2567

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศหารือกับหัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทย

28 พ.ค. 2567

แถลงการณ์ต่อเหตุการณ์การโจมตีพื้นที่พักพิงในเขตราฟาห์

27 พ.ค. 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

24 พ.ค. 2567

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในสมุดไว้อาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่การอสัญกรรมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

23 พ.ค. 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่กรุงโตเกียว

22 พ.ค. 2567

นายกรัฐมนตรีพบหารือนายกรัฐมนตรีอิตาลีและผู้บริหารภาครัฐและเอกชนอิตาลี ระหว่างการเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการ
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand