ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสนอให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ผ่านความเป็นหุ้นส่วนและความยั่งยืน ดึงดูดความร่วมมือในยุคหลังโควิด-๑๙ และวาระประธานของไทยในเวที BIMSTEC และ APEC
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) พร้อมเสนอยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน อาทิ การนำเสนอความเป็นหุ้นส่วน(Partnership) และความยั่งยืน (Sustainability) โดยกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติในยุคหลังโควิด-๑๙ และวาระประธานของไทยในเวทีความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Benegal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation- BIMSTEC) และความร่วมมือในกรอบเอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation- APEC)
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

15 ม.ค. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสนอให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ผ่านความเป็นหุ้นส่วนและความยั่งยืน ดึงดูดความร่วมมือในยุคหลังโควิด-๑๙ และวาระประธานของไทยในเวที BIMSTEC และ APEC

15 ม.ค. 2564

เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสรับตำแหน่ง และหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเนปาลและความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC

15 ม.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมุ่งผลักดันความร่วมมือทวิภาคีและกรอบอาเซียนในการรับมือโควิด-๑๙ และการฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาด ระหว่างการหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม

15 ม.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุม APEC Focus Group ครั้งที่ ๒ เพื่อสรุปหัวข้อหลัก ประเด็นและผลลัพธ์สำคัญ สำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ ย้ำความสำคัญของการอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน ความเชื่อมโยง และเทคโนโลยีดิจิทัล

14 ม.ค. 2564

ผลการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

13 ม.ค. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี รวมถึงการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-๑๙
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่นๆดูทั้งหมด
An open letter concerning Thailand's Ongoing Campaign to Elevate Animal Welfare

29 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

31 ส.ค. 2563

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินชื่นชมการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ

10 เม.ย. 2563

ข่าวสารนิเทศเกี่ยวกับถ้อยแถลงขององค์กร Amnesty International

10 เม.ย. 2563

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดวิด เมบี ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

10 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด