ข่าวเด่นดูทั้งหมด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๗ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๗ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC Open Debate) ในหัวข้อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ จ. สระแก้ว หารือแนวทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย - กัมพูชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สระแก้ว อย่างเป็นทางการ

ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

18 ก.ค. 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๗ และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

18 ก.ค. 2567

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

18 ก.ค. 2567

กระทรวงการต่างประเทศเสริมสร้างความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

18 ก.ค. 2567

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC Open Debate) ในหัวข้อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

18 ก.ค. 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ จ. สระแก้ว หารือแนวทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย - กัมพูชา

18 ก.ค. 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สระแก้ว อย่างเป็นทางการ
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด