ข่าวเด่นดูทั้งหมด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทางโทรศัพท์กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์

การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของดาโช เชริง โตบเกย์ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน และภริยา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับสันติภาพในยูเครน

รัฐมนตรีต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนาภูมิภาค และพลังงาน แห่งรัฐไบเอิร์น เยอรมนี

ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

20 มิ.ย. 2567

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

19 มิ.ย. 2567

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมยินดีในโอกาสวันชาติลักเซมเบิร์ก

19 มิ.ย. 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

19 มิ.ย. 2567

การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของดาโช เชริง โตบเกย์ นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏาน และภริยา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

18 มิ.ย. 2567

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับสันติภาพในยูเครน

18 มิ.ย. 2567

รัฐมนตรีต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การพัฒนาภูมิภาค และพลังงาน แห่งรัฐไบเอิร์น เยอรมนี
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด