สุนทรพจน์

ถ้อยแถลงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๔๖

23 ก.พ. 2564

คำกล่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการประชุม High-level Replenishment Conference for the Peacebuilding Fund

26 ม.ค. 2564

คำกล่าวของนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในการเปิดงานสัมมนา "“Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership” วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

25 ม.ค. 2564

คำกล่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในกิจกรรมเฉลิมฉลองการมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

22 ม.ค. 2564

คำกล่าวเปิดงานของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ประจำปี ๒๕๖๓

17 ธ.ค. 2563

คำกล่าวของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในงาน "Forbes Thailand Forum 2020: Thailand’s Megatrends"

3 ธ.ค. 2563

คำกล่าวปาฐกถาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุม APEC CEO Dialogues 
หัวข้อ “บทบาทอาเซียนในอนาคตของเอเปค (ASEAN’s Place in APEC’s Future)”

19 พ.ย. 2563

คำกล่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในงานรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ

26 ต.ค. 2563

คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในโอกาสวันสหประชาชาติ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

24 ต.ค. 2563