สุนทรพจน์

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรีในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๕

26 ก.ย. 2563

คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในการประชุมระดับสูงเพื่อฉลองครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ

22 ก.ย. 2563

คำกล่าวนายกรัฐมนตรีในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

25 ส.ค. 2563

ถ้อยแถลงโดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดการประชุม ASEAN-India Network of Think Tanks (AINTT) on “ASEAN-India: Strengthening Partnership in the Post COVID Era” ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

25 ส.ค. 2563

ถ้อยแถลง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สำหรับการพบหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖

1 ก.ค. 2563

ถ้อยแถลง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สำหรับการประชุมผู้นำอาเซียน สมัยพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพสตรีในยุคดิจิทัล

26 มิ.ย. 2563

ถ้อยแถลง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๖

26 มิ.ย. 2563

คำกล่าว​นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พิธีเปิดการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development ครั้งที่ 4 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

10 มิ.ย. 2563

คำกล่าวสำหรับนายกรัฐมนตรี ในกิจกรรม High-level Event on Financing for Development in the Era of COVID-19 and Beyond วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

29 พ.ค. 2563