สุนทรพจน์

ถ้อยแถลงของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๘ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

25 ก.ย. 2566

ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา สำหรับการประชุม Voice of the Global South Summit วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

12 ม.ค. 2566

ถ้อยแถลงของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

25 ก.ย. 2565

ถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ในการประชุม BRICS Plus High-level Dialogue on Global Development

29 มิ.ย. 2565

แถลงข่าวร่วมสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ ดาโตะ ซรี อิซมาอิล ซาบรี ยาคบ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

25 ก.พ. 2565

ถ้อยแถลง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการเป็นเจ้าภาพเอเปค ค.ศ. ๒๐๒๓ - ๒๐๒๔

10 ก.พ. 2565

คำปราศรัยนายกรัฐมนตรี เนื่องในวาระครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทย

15 ธ.ค. 2564

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี ในการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

25 ก.ย. 2564

ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี ในการประชุมสุดยอดผู้นาว่าด้วยระบบอาหารโลก (Food Systems Summit 2021) ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

24 ก.ย. 2564