แผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงการต่างประเทศ

แผนปฏิบัติราชการรายปีของกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2566

| 20,781 view