ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 9/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป

27 พ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิการศึกษาปริญญาโท)

20 พ.ย. 2563

ประกาศกองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 8/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป

18 พ.ย. 2563

ประกาศกองการสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ)

18 พ.ย. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศ

17 พ.ย. 2563

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมายที่ 23/2563 เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักวิจัยด้านการระงับข้อพิพาททางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

13 พ.ย. 2563

ประกาศกองกิจการเพื่อการพัฒนา เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม (จ้างเหมาบริการ)

13 พ.ย. 2563

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิจัย

13 พ.ย. 2563

ประกาศกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยด้านการระงับข้อพิพาททางกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

9 พ.ย. 2563