ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

ประกาศกรมสารนิเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพผู้นำ BIMSTEC

29 ก.พ. 2567

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานและวิเคราะห์ข่าวของสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

28 ก.พ. 2567

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (สำหรับภารกิจ FTA)

27 ก.พ. 2567

ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ ที่ ๒๐/๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

27 ก.พ. 2567

ประกาศกรมองค์การระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการประชุม ECOSOC Youth Forum ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

23 ก.พ. 2567

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

23 ก.พ. 2567

ประกาศสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

23 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติการ ประจำปี 2567

22 ก.พ. 2567

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (สำหรับภารกิจ FTA)

21 ก.พ. 2567