ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ | รับสมัครงาน

เปิดรับสมัครผู้สื่อข่าวและนักศึกษาที่สนใจ และเคยเข้าร่วมการฝึกอบรมของ IOM ประเทศไทย ด้านการรายงานข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน

17 ก.ค. 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๙ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

16 ก.ค. 2567

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านพิรีการทูตและการอำนวยการเพื่อเตรียมการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ ๖

15 ก.ค. 2567

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

15 ก.ค. 2567

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานนิติการ ศูนย์ราชการฯ (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ

15 ก.ค. 2567

ประกาศกองการสังคม ที่ 13/2567 เรื่อง รับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ)

4 ก.ค. 2567

ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

2 ก.ค. 2567

ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอขายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

27 มิ.ย. 2567

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการทูตและการอำนวยการเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ ๖

25 มิ.ย. 2567