ประกาศ

ประกาศ

แผนดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563

30 เม.ย. 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2563 – มี.ค. 2564)

30 เม.ย. 2564

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564

30 เม.ย. 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

18 มิ.ย. 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563)

18 มิ.ย. 2563

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563

18 มิ.ย. 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน

31 พ.ค. 2562

แผนดำเนินงานประจำปี 2562 ของกระทรวงการต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

31 พ.ค. 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของกระทรวงการต่างประเทศ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561)

29 มี.ค. 2562