ข่าวเด่นดูทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๑๐

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๑๐

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการหารือทวิภาคีระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีแห่งรัฐด้านการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ผู้้ช่วยรัฐมนตรีฯ พบหารือผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติจากประเทศต่าง ๆ เพื่อรณรงค์หาเสียงกรณีไทยสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับเลขาธิการบิมสเทคเนื่องในโอกาสเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว

ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

2 มี.ค. 2567

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๑๐

2 มี.ค. 2567

การเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

1 มี.ค. 2567

ผู้้ช่วยรัฐมนตรีฯ พบหารือผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติจากประเทศต่าง ๆ เพื่อรณรงค์หาเสียงกรณีไทยสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

1 มี.ค. 2567

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับเลขาธิการบิมสเทคเนื่องในโอกาสเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว

1 มี.ค. 2567

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

1 มี.ค. 2567

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในช่วงการประชุมระดับสูงระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๕๕
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด