กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พบหารืออธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ เมืองชิงต่าว วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พบหารืออธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ เมืองชิงต่าว วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

7 มิ.ย. 2564

327 view

    เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ พบหารือนายมู่ จวิ้นเตี่ยน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ เมืองชิงต่าว โดยมีนายติง อันฮุย รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ เมืองชิงต่าว นายเหริน จื้อกัง รองอธิบดีสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานความมั่นคงสาธารณะ เมืองชิงต่าว และคณะ เข้าร่วมด้วย

    อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศฯ แจ้งว่า ทางการเมืองชิงต่าวมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม The Second Conference of Global Health Forum of Boao Forum for Asia (GHF) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย. 2564 ณ เขตหวงต่าว โดยอธิบดีฯ และกงสุลใหญ่ฯ ได้หารือกันถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวในฐานะที่อยู่ในพื้นที่

    สำหรับประเทศไทย กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับเชิญร่วมประชุมทางออนไลน์ และนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และคณะ จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนานี้ด้วย นอกจากนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ตอบรับเข้าร่วมกล่าวในการประชุมดังกล่าวผ่านการบันทึกวีดิทัศน์

    กงสุลใหญ่ฯ กล่าวขอบคุณสำนักงานการต่างประเทศ เมืองชิงต่าว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมืองชิงต่าว ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานกงสุลใหญ่ฯ มาโดยตลอด ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับทางการเมืองชิงต่าว เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้และครั้งต่อ ๆ ไปเป็นไปอย่างราบรื่น และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันในทุกมิติต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ