กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำทีมประเทศไทยศึกษาดูงานด้านภัยพิบัติและการกำจัดของเสียที่จังหวัดเฮียวโกะ

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำทีมประเทศไทยศึกษาดูงานด้านภัยพิบัติและการกำจัดของเสียที่จังหวัดเฮียวโกะ

31 มี.ค. 2564

458 view

          วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครโอซากา ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์ป้องกันภัยพิบัติและอนาคตของมนุษยชาติ (Disaster Reduction and Human Renovation Institution - DRI) และรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการของเสียที่จังหวัดเฮียวโกะ

          ในการเยี่ยมชม DRI นาย Ikeda Toru รองผู้อำนวยการ DRI ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิน - อาวาจิ เมื่อปี 2538 ซึ่งคร่าชีวิตคนไป 6,434 คน บาดเจ็บ 43,792 คน และบ้านเรือนเสียหาย 249,180 หลังแนวทางการฟื้นฟูและสร้างความตระหนักรู้แก่สังคม รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติในอนาคต

          ที่สำนักงานจังหวัดเฮียวโกะ คณะฯ ได้พบกับนาย Mizugushi Norihisa หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดเฮียวโกะ และรับฟังการบรรยายจากนาย Baba Toshiro รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กรมกิจการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเฮียวโกะ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของเสียของจังหวัด โดยเฉพาะการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และการกำจัดในวิธีที่เหมาะสม

          การเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในสาขาต่าง ๆ ของจังหวัดเฮียวโกะเพื่อนำไปปรับใช้กับประเทศไทยและแสวงหาความร่วมมือระหว่างไทยกับภูมิภาคคันไซในมิติใหม่ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ