กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบครอบครัวคนไทย และลูกเรือคนไทยที่รอเดินทางกลับประเทศไทย ที่เมืองพอร์ตแบลร์ ดิ แดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบครอบครัวคนไทย และลูกเรือคนไทยที่รอเดินทางกลับประเทศไทย ที่เมืองพอร์ตแบลร์ ดิ แดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์

31 มี.ค. 2564

464 view

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบครอบครัวคนไทย และลูกเรือคนไทยที่รอเดินทางกลับประเทศไทย ที่เมืองพอร์ตแบลร์ ดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์

                   ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พร้อมด้วยนายเกษมสันต์ ทองศิริ รองกงสุลใหญ่ และนายณัฏฐ์ สวัสดิ์สาลี กงสุล ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ เมืองพอร์ตแบลร์ ดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์ และได้ปฏิบัติภารกิจด้านกงสุล โดยพบกับครอบครัวคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองพอร์ตแบลร์ โดยคณะฯ ได้สอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 นอกจากนี้ คณะฯ ได้พบกับลูกเรือคนไทยจำนวน 3 คน ที่นำเรือประมงจากไทยมาส่งให้แก่ผู้ซื้อที่เมืองพอร์ตแบลร์และรอเดินทางกลับประเทศไทย โดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหว่างรอเดินทางกลับภูมิลำเนา และได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของดินแดนสหภาพฯ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและกฎระเบียบของฝ่ายอินเดีย สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย และได้ประสานกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ซึ่งดำเนินการจัดเที่ยวบินอพยพคนไทยในเดือนมีนาคม 2564 โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้ประสานให้ลูกเรือคนไทยทั้ง 3 คน ได้รับอนุญาตจากทางการอินเดียให้เดินทางโดยเครื่องบินไปยังเมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 และคณะลูกเรือดังกล่าวได้เดินทางโดยเครื่องบินอพยพคนไทยซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน กลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

22 มีนาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ