ข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการทูตการกงสุล และ การต่างประเทศ พ.ศ. 2552

ข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการทูตการกงสุล และ การต่างประเทศ พ.ศ. 2552

3 ก.ค. 2555

568 view

เอกสารประกอบ

ข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่.pdf