งานเปิดตัวหนังสือประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับย่อ) โดย ดร. มนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต

งานเปิดตัวหนังสือประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับย่อ) โดย ดร. มนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 19,050 view
      เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ (ฉบับย่อ) โดย ดร. มนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูตและประธานคณะทำงานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับ และมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศในอดีตและปัจจุบัน เข้าร่วมด้วย
 
      กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเปิดตัวหนังสือประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.  ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ (ฉบับย่อ) ที่นำเสนอในรูปแบบ E-book โดย ดร. มนัสพาสน์ฯ ได้จัดทำรายงานและบันทึกเหตุการณ์สำคัญในด้านการต่างประเทศที่ปรากฏในสื่อ และแหล่งอื่น ๆ ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงในช่วง ๔ ปี ที่ผ่านมา และนำมาประมวลเป็นบทวิเคราะห์เชิงลึกด้วยเกร็ดความรู้และประสบการณ์ด้านการทูตทั้งทวิภาคีและพหุภาคี พร้อมศึกษาผลกระทบต่อไทยและเวทีโลก ตลอดจนคาดการณ์ทิศทางความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 
      ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อสืบค้นและใช้ประโยชน์หนังสือดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ศูนย์ข่าว/ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ” และ saranrom.mfa.go.th ภายใต้แบนเนอร์ “ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ” 
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ