ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ส.ค. 2566

| 934 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกระทรวง_-_ช่องทางการติดต่อสำนักงานป.pdf