ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกระทรวงฯ

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกระทรวงฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 19,030 view

เอกสารประกอบ

ตารางกำหนด.pdf