ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกระทรวงฯ

ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกระทรวงฯ

29 มี.ค. 2562

1,025 view

เอกสารประกอบ

ตารางกำหนด.pdf