คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

15 ต.ค. 2563

95 view

         เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากคณะผู้แทนถาวรฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทย และคู่สมรสเข้าร่วมพิธี

          เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรฯ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และเจริญพระทุทธมนตร์ ต่อเนื่องด้วยพิธีน้อมรำลึก โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์และกล่าวน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ