ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาเช่าใช้บริการระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ย. 2566

| 629 view

เอกสารประกอบ

66_TOR_เช่าใช้ระบบป้องกัน_รปภ..pdf
66_เอกสารประกวดราคา_รปภ.เว็บไซต์.pdf
66_ประกาศประกวดราคา_รปภ._เว็บไซต์.pdf