ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2564

| 13,478 view

 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

 

        ตามที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้ใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอสู่สาธารณะ และมีส่วนร่วมในการฉลองครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ
 3. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทูตพหุภาคีและบทบาทของประเทศไทยในสหประชาชาติให้เยาวชนและสาธารณชนไทย

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไป สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ โดยสมัครเป็นแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม

การประกาศผลผลงานที่ได้รับรางวัล

กรมองค์การระหว่างประเทศเลื่อนเวลาการประกาศผลเป็นวันที่ 16 ก.ค. 2564 ทาง Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การตัดสิน

 1. สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหประชาชาติ รวมทั้งบทบาทของไทยในสหประชาชาติในช่วง 75 ปี ที่ผ่านมา
 2. สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยแบบสากล
 3. มีความคิดสร้างสรรค์
 4. มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ
 5. มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน

รางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศ

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

Email: [email protected]

 

******************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ