ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล ปฏิบัติงานที่กองรับรอง

ประกาศกรมพิธีการทูต เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประเภทบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล ปฏิบัติงานที่กองรับรอง

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ย. 2566

| 461 view

เอกสารประกอบ

21112023114926.pdf