ประกาศกรมสารนิเทศมาตรฐานจริยธรรมขององค์กร ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของสถานีวิทยุสราญรมย์

ประกาศกรมสารนิเทศมาตรฐานจริยธรรมขององค์กร ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของสถานีวิทยุสราญรมย์

13 ก.ค. 2564

371 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมสารนิเทศมาตรฐานจริยธรรมขององค์.pdf