ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ 8/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ที่ 8/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและวิเคราะห์จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

22 ก.ย. 2563

586 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้__8_2563.pdf