ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น

21 ก.ย. 2563

781 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก_12_2563.pdf