ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๒๖/๒๕๖๕ การขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - จีน

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๒๖/๒๕๖๕ การขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - จีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 พ.ค. 2566

| 1,633 view

เอกสารประกอบ

20230516190209483.pdf