ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๓๐/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเ เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - จีน

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๓๐/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเ เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย - จีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2566

| 1,322 view

เอกสารประกอบ

20230526163740406.pdf