ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 18/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและไทย-เกาหลีใต้

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 18/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นและไทย-เกาหลีใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2566

| 1,346 view

ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียน_page-0001

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้สอบผ่านข้อเขียน.pdf