ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 256/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่่ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 256/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่่ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

16 ต.ค. 2563

506 view

เอกสารประกอบ

201016170527_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก_กอง_อช.ตอ.2_1.pdf