ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ China Watch

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ China Watch

22 ก.ย. 2563

688 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก_๑๑_๒๕๖๓.pdf