ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่ 8/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล จำนวน 3 อัตรา

ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ที่ 8/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล จำนวน 3 อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2566

| 2,591 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมเอเชียใต้_ตะวันออกกลางและแอฟริกา_ที่_8_2566.pdf
ใบสมัครงาน.docx