ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานบริเวณพื้นที่โรงอาหาร ชั้น 1 และบริเวณพื้นที่รับบัตรคิว ห้องตรวจสอบประวัติ และโถงพักคอยหน้าฝ่ายหนังสือเดินทางไทยในต่างประเทศ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานบริเวณพื้นที่โรงอาหาร ชั้น 1 และบริเวณพื้นที่รับบัตรคิว ห้องตรวจสอบประวัติ และโถงพักคอยหน้าฝ่ายหนังสือเดินทางไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 685 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_2.pdf