ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างปรับปรุงห้องน้ำของอาคารฝ่ายบรรณสารและห้องสมุด ถนนแจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างปรับปรุงห้องน้ำของอาคารฝ่ายบรรณสารและห้องสมุด ถนนแจ้งวัฒนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ก.ย. 2563

138 view

เอกสารประกอบ

ยกเลิกประกาศจ้างปรับปรุง.pdf