ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบรับสมัครสอบแบบออนไลน์ และ ประมวลผลสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และการพัฒนาโปรแกรมต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบรับสมัครสอบแบบออนไลน์ และ ประมวลผลสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และการพัฒนาโปรแกรมต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 เม.ย. 2564

127 view

เอกสารประกอบ

img-210408110305.pdf