ประกาศกองการสังคม ที่ ๖๒/๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศกองการสังคม ที่ ๖๒/๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 1,036 view

บัดนี้ กองการสังคมได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศ_ผลการคัดเลือก_พนง.สิทธิ_2566.pdf