ประกาศกองการสังคม ที่ 30/2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศกองการสังคม ที่ 30/2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด (จ้างเหมาบริการ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 1,371 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกองการสังคม_ที่_30-2566_ลว._15_ก.ย._2566.pdf