ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

22 ก.ย. 2563

737 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์_กองประชาสัมพ.pdf