ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ ที่ 3/2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ ที่ 3/2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ

25 ก.ย. 2563

915 view

เอกสารประกอบ

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf