ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ ที่ ๓๗/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ ที่ ๓๗/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2566

| 848 view

กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ดังนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ_เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเด็นสันติภาพ.pdf